Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ispinne-metoden

Hva er ispinne-metoden?

Dato: 20. nov 2018

Som instruktør er det godt å ha flere verktøy som kan styrke skytternes refleksjon. Ispinne-metoden er et kjent verktøy på mange skoler.

Her er det viktig å ha mange ispinner på lager.

Slik fungerer metoden:

1. Still et spørsmål til skytterne.

2. Be de snakke sammen med sidemannen om spørsmålet.

3. Gi de ett minutt til dette. Fortell før de begynner at det etterpå vil trekkes en ispinne med et navn på. Den som blir trukket må fortelle hva paret har kommet frem til.

4. Når det har gått et minutt trekker du en ispinne med et navn og ber vedkommende svare.

Hvorfor ispinne-metoden?

Refleksjon ved egen skyting utvikles over tid. Forskere i USA har forsket på hvordan vi kan hjelpe elever i å utvikle sin egen refleksjon. Spørsmålsstillingen til elevene er et viktig virkemiddel.

Som instruktør bør vi utvikle skytterne med et mål om at skytteren skal utvikle sin forståelse ut i fra fakta og erfaring. Spørsmål kan derfor brukes utover det å sjekke om elevene har skjønt oppgaven, eller er klare til å skyte.

Dette er en metode som kan benyttes på skyttere på alle nivåer. Fra skyteskolen og til 5. klassinger.  

Tør å vente på svaret!

I tillegg er det forsket på effekten ved å vente lenger på svar når spørsmål blir stilt. Ved å vente ca 10 sekunder, etter at et spørsmål er stilt vil du få følgende effekt:  

  • Svarene blir lengre. 
  • Frykten for å svare ble mindre.
  • Elevene blir sikrere i sine svar.
  • Elevene utfordret eller forbedret svarene til andre elever.
  • Flere svaralternativer kommer frem.