Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kuldetest av .22-ammo

Skytterkontoret har testet kuldas effekt på .22-ammo i Sauer 200 STR.

Skytterkontoret gjennomførte i desember 2017 en kuldetest med kaliber .22. Hensikten var å se om kulde påvirket presisjonen.

Det ble skutt med seks forskjellige typer ammunisjon i seks forskjellige Sauer 200 STR, hvorav to Sauer rekruttrifler. Testen ble gjennomført i tre forskjellige temperaturer, +20, -2 og -10 grader C.  

Testen ble gjennomført på følgende måte:

  • Det ble skutt 25 skudd med hver type ammunisjon i hvert våpen i hver temperatur.
  • Våpnene hadde samme moment på festeskruene i stokken.
  • Våpen og ammunisjon ble temperert iht. ovennevnte temperaturer før skyting.

 

Testen viste at kulde ikke påvirker presisjonen på 100m i nevneverdig grad. 

Det ble ikke testet hvordan temperaturen påvirket treffpunktet. Generelt gir lavere temperatur saktere kruttforbrenning, og dermed lavere utgangshastighet.

Rådet til alle feltskyttere er derfor å skyte inn våpen og ammunisjon i tilnærmet samme temperatur som for konkurransene. 

Det er etter at denne artikkelen ble lagt ut kommet spørsmål om de konkrete testresultatene. Skytterkontorets utdanningsavdeling ønsker å være produktnøytrale, og vi kommer derfor ikke til å konkret publisere hverken testresultatene eller hvilke ammunisjonstyper som er benyttet. For at testen skal være mest mulig relevant, er benyttet ammunisjontyper som i størst grad brukes av skytterlagene.