Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Samarbeid med skiskytterforbundet

I Froland samarbeider skiskyttere og skyttere om å utdanne bedre skyttere.

Visste du at DFS for tiden gjennomfører et pilotprosjekt med Norges Skiskytterforbund?

Dato: 28. feb 2018

Av utdanningsavdelingen, Skytterkontoret.

 


Høsten 2017 startet Det frivillige Skyttervesen og Norges Skiskytterfobund opp ett nytt samarbeidsprosjekt. Hensikten med dette er å utvikle et tettere faglig lokalt samarbeid mellom klubber i NSSF og skytterlag i DFS. Håpet er at dette skal bidra positivt til aktiviteten i begge organisasjoner.

Det gjennomføres i første omgang et pilotprosjekt mellom noen utvalgte skiskytterklubber og skytterlag vinteren 2017/2018 for å høste erfaringer. Dette gjennomføres ved at skiskyttere i alderen 10-16 år ukentlig deltar på trening i skyterlagsregi. 

Pilotprosjektet avsluttes våren 2018 og det skal da bestemmes hva som er veien videre. 

Steder hvor pilotprosjektet gjennomføres:

Froland skytterlag og Froland IL

Skaun skytterlag og Skaun IL

Vestre Toten skytterlag og Østre Toten skilag

Hornindal og Markane og Markane IL.

 

Oppfordring:

Er det skiskytterlag i deres lokalmiljø? Ta gjerne kontakt med dem og hør om muligheten for et samarbeid!

 

Spørsmål til samarbeidsprosjektet kan rettes til ungdomskonsulent Ola Fjuk-Herje.

Les mer om pilotprosjektet her.

 

 

Ingressfoto: Norsk Skyttertidende.