Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ikke lenger krav om å visitere magasin

Fra og med 1.1.2019 ble det innført nye regler for visitasjon av magasin.

Regelverket har tidligere vært slik at det er standplassleders ansvar å sjekke at alle magasiner er tomme før skytterne forlater standplass (gjaldt kun siste standplass i felt). 

Fra 1.1.2019 ble denne regelen endret slik at det nå ikke er krav om at standplassleder skal visitere magasin før skytteren forlater standplass. Det er nå skytterens eget ansvar å påse at magasinene er tomme. 

Regelverket for visitasjon i Skytterboka 2019-2020 sier dette: 

8.121 Generelle sikkerhetsregler

k) Før man forlater standplass skal våpenet visiteres. Standplassleder-/kontrollør plikter å kontrollere dette. Det er uansett skytterens ansvar at våpenet er tomt.

l) Skytter er selv ansvarlig for at alle magasiner er tømt når skytingen avsluttes.

8.124 Visitasjonsregler

Før skytteren forlater standplassen skal våpenet være visitert. Standplasslederen plikter å påse dette. Skytteren har uansett selv ansvaret for at våpenet er tomt. Ved visitasjon skal følgende prosedyre følges:

a) Sauer 200 STR: Sluttstykket og magasin skal tas ut ved visitasjon av våpenet.

b) Kaliber .22-våpen og luftvåpen: Sauer i kaliber .22 følger de generelle visitasjonsregler for disse våpen. For øvrige våpen, der hvor kammer er lett synlig, skal sluttstykket være i bakre/åpen stilling.

c) AG3: Sluttstykket i bakre stilling.

d) HK416: Sluttstykket i bakre stilling, ladearmen holdes av skytter.

 

Du finner komplett regelverk her:

Skytterboka 2019-2020