Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Internkontroll for skytterlag

Kan ditt lag dokumentere at gjeldende krav blir fulgt?

Dato: 8. jan 2019

Alle skytterlag er underlagt offentlige og egne regler som skal følges, men hvor flinke og systematiske er vi til å følge opp dette? 

Dere er selv ansvarlig

Et hvert skytterlag er en såkalt selvstendig enhet. Det betyr at det er skytterlaget selv som er ansvarlig for at virksomheten følger gjeldende offentlige lovverk, og oppfyller kravene stilt i DFS sitt eget regelverk. Eksempler på deler av et skytterlags virksomhet som er underlagt viktige offentlige eller egne bestemmelser er kravene til skyteledelse, brannsikkerhet, el-sikkerhet, tilgjengelighet av førstehjelpsutstyr, kontroll med skytebanesikkerhet, oppbevaring/utlån av våpen og ammunisjon etc. 

Vi har hjelpemiddelet dere trenger

Det er altså opp til skytterlaget å sørge for at alle disse kravene blir ivaretatt og fulgt. Til hjelp i dette arbeidet har DFS utarbeidet et eget verktøy for internkontroll. Skjemaet omhandler lovpålagte krav, og i tillegg er det tatt inn noen viktige forhold som bør være ivaretattSkytterlagene som selvstendig virksomhet og anleggseiere omfattes ikke av internforskriften, men laget er likefullt ansvarlig for at driften er iht. gjeldene regler, og kan bli stilt til ansvar for dette.

Internkontrollverktøyet til DFS er rett og slett en kontrolliste som skal hjelpe og forenkle jobben for skytterlagene. Det er tryggere for alle når alt er kontrollert, fulgt opp og i orden. 

Her finner du skjema for internkontroll