Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Lagmesterskap felt

Foto: Norsk Skyttertidende

Lagsmesterskap i felt er et viktig tiltak for å få folk ut på feltskyting!

I noen regioner av landet nærmer feltsesongen seg slutten, mens i andre deler er sesongen bare såvidt i gang. Det er uansett ikke for sent eller tidlig å sette lagmesterskap i felt på terminlisten, om det ikke er gjort eller arrangert.

For å skape aktivitet må det være et tilbud om dette. Alle skytterlag bør som et minimum arrangere et lagmesterskap i feltskyting for sine medlemmer. Dette kan gjøres enkelt, det viktigste er at det arrangeres.

Tips til deres lagsmesterskap:

  • Vurder muligheten for å arrangere sammen med et naboskytterlag.
  • Legg til rette for at jegere kan delta. Etter 1. april teller skytingen som treningsskudd til skyteprøven.
  • Ingen anvisere, gå istedet fram for å se på skivene.
  • Skyte flere serier på samme figur.
  • Det trenger ikke være mange skiver på hvert hold, skyt heller i flere lag om deltakelsen blir større enn forventet.
  • Skytemaskin på/fra standplass.
  • Benytt elektroniske skiver om mulig.

Innskyting

Legg også tilrette for innskyting samme dag som konkurransen arrangeres. Det kan gjerne gjøres på ett eller flere av holdene som benyttes i konkurransen. Særlig viktig er dette for finfeltskyttere som benytter lagsvåpen.

Husk også å lage det sosialt, det er viktig for trivselen.

 

Foto: Norsk Skyttertidende.