Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sikkerhetsinspeksjon av skytebanen

Foto: Norsk Skyttertidende

Alle anleggseiere plikter å gjennomføre sikkerhetskontroll av sine anlegg to ganger i året.

Alle anleggseiere plikter å gjennomføre sikkerhetskontroll av sine anlegg to ganger i året. Dette pålegg er hjemlet i Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av skytebaner av 1. juli 1988.

Med anleggseier menes i denne sammenheng skytterlag med egne skytebaner. Pålegget gjelder for så vel anlegg utendørs som innendørsbaner. Det er skytterlagets styre som står ansvarlig for at sikkerhetsinspeksjoner iht. forskriften gjennomføres.

Våren er tid for sikkerhetsinspeksjon

For utendørs skytebaner er det naturlig at første årlige inspeksjon gjennomføres før anlegget tas i bruk til utendørssesongen. Det betyr at for store deler av landet er det tid for dette nå. Til inspeksjonen benyttes kontrollskjema som kan lastes ned fra en samleside på hjemmesiden til DFS. Kontrollen skal protokollføres og utfylt kontrollskjema arkiveres.

Er sikkerheten ivaretatt?

Poenget med inspeksjonen er å kontrollere at anlegget tilfredsstiller sikkerhetskravene. Er det mindre avvik som gjør at banen kan brukes lages en plan for utbedring med en relevant tidsfrist. Er det alvorlige brud på sikkerheten stenges banen til forholdet er utbedret.

For å gjennomføre en sikkerhetsinspeksjon holder det at dette gjøres av to personer oppnevnte av styret, hvorav en av disse bør være fra skytterlagets styre. Dette for å sikre forankring av eventuelle utbedringer, og arbeide/kostnader knyttet til dette.

Internkontroll

Sikkerhetsinspeksjonene er en del av internkontrollen i skytterlagene. DFS har utviklet et hjelpemiddel som skal forenkle denne jobben. I denne sammenheng minnes spesielt om skytterlagets ansvar for føre kontroll med lagsvåpen og eventuelle utlån av disse, samt kontroll med salg av ammunisjon.

Her finner du skjema for utlån av våpen.

Anlegg som fokus i DFS

I år og neste år vil DFS følge opp skytebanesikkerheten spesielt. Et ledd i dette vil være at alle skytebaner vil bli kontrollert av samlagenes skytebanekontakter, som vil gi råd om utbedringer og eventuelle pålegg. Det er uavhengig av pålegg fra skytebanekontakten og/eller politiets godkjenning av anlegget skytterlaget som anleggseier, som til enhver tid er ansvarlig for anlegget, og som vil bli kunne stilt til ansvar. Det kommer mer informasjon om dette etter hvert.