Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytterlagsmiljøet

Foto: Norsk Skyttertidende

Hva kjennetegner "det gode skytterlagsmiljøet" og hvordan skaper vi det?

Dato: 15. feb 2019

Av Skytterkontoret.

Ofte er det det gode miljøet vi trekker frem når vi skal forklare noen «utenforstående» om hva som er så bra med skytesporten. Men hva er det egentlig som kjennetegner det? Og hva kan vi gjøre for å sikre at det er like godt også i fremtiden?

Hva er "det gode skytterlagsmiljøet"?

Skyttere beskriver selv skyttermiljøet som f.eks. varmt, inkluderende og samlende. De eldre skytterne snakker ofte om miljøet rundt de gamle anvisergravene hvor anviserne satt samlet mens de andre trente. Dette var et samlende miljø som skapte tette bånd skytterne imellom. Noen mener at dagens skyttermiljø mangler dette aspektet, mens andre sier at dette nå har flyttet seg fra grava og inn på skytterhuset foran storskjermene med live-visning.

Hva er egentlig det gode skyttermiljøet i dag? Her finnes det nok mange forskjellige svar. Likevel vil nok ord som inkluderende, fellesskap, trygghet, trivsel og likeverd dukke opp.

Noe av det som kjennetegner skyttermiljøet er blandingen av alder og kjønn. Menn og kvinner, gutter og jenter konkurrere i samme klasse. Samtidig kan en på 80 år ligge ved siden av en på 10 år på standplass. Dette er noe av det som gjør skyttersporten unik i forhold til andre idretter.

Hvorfor er skytterlagsmiljøet viktig?

Nyere forskning viser faktisk at en «vi-følelse» hvor utøverne føler seg som en del av et lag, også i individuelle idretter, påvirker motivasjon, engasjement og prestasjoner i en positiv retning. Forskningen viser også at utøvere som har en slik «vi-følelse» i større grad enn andre ønsker å bli værende i gruppa. Dette er med på å redusere frafall.

Et godt skytterlagsmiljø er med avgjørende for at vi skal klare å rekruttere nye skyttere, og ikke minst beholde dem. Derfor er det viktig at alle i laget drar i samme retning slik at skytterlagsmiljøet blir så bra som mulig. 

 

Hvordan skape "det gode skytterlagsmiløet"?

  • Ha lagstøy med lagests navn og logo på. Dette skaper en følelse av samhold og tilhørighet. 
  • Arranger fellestreninger for ungdom, senior og veteran (og jegere).
  • Arranger en trivselskveld for lagets medlemmer hvor det ikke er skyting på agendaen. Forslag til her kan være bowling, spillkveld,. For ungdommene kan det arrangeres en samling med overnatting der både skyting og sosiale tiltak kan stå på programmet.
  • Inviter foreldre, foresatte, ungdomsskyttere, seniorer og veteraner til en moroskytingskveld hvor dere f. eks. gjennomfører skytinger fra øktarkivet. En fin øvelse her kan være «Samarbeidsskyting». Denne krever ikke noe annet utstyr enn våpen, ammunisjon, hørselvern og en skytestøtte. En slik kveld egner seg fint som f. eks. juleavslutning, men kan også arrangeres ellers i året.
  • Reis sammen på stevner. Meld på skytterne fra skytterlaget i samme lag på stevner, sett opp kjørelag og reis på tur! Plukk gjerne ut noen stevner hvor dere legger opp til overnatting osv.
  • Inkluder ungdommene i ulike tillitsverv. Å få inn unge personer i ulike verv i skytteralget kan være med på å gi en ny giv i laget. Det første skrittet på veien kan f. eks. la ungdommene ha ansvaret for skyteskolen.
  • Sørg for å ha enkel servering og live-visning til foreldre og foresatte på ungdomstreningene.
  • Opprett en egen Facebook-gruppe for skytterlaget hvor medlemmene kan kommunisere og styret kan få ut viktig informasjon.

 

Flere tips?

Artikkel: Godt miljø - viktigere enn resultat?

 

  

 

Se også miljøheftet som ble utarbeidet av DFSU for noen år siden.