Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Uforklarlige skudd

Fikk du, eller noen du kjenner, uforklarlige skudd med kal. .22 under årets Landsskytterstevne?

Det er under de siste års Landsskytterstevner flere skyttere, utelukkende med kaliber .22, som har opplevd avvik ved skudd under finfelten. Skuddene det dreier seg om er alltid det første skuddet og skjer etter det vi kjenner til kun under feltskytingen.

Skivene er ikke årsaken

Dette fikk mye fokus under årets LS og gjorde at det ble sådd tvil om skivenes presisjon blant både deltakere og publikum. På bakgrunn av dette ble det gjennomført kontroll av uforklarlige skudd hos 5 ulike skyttere, totalt 16 skudd. Samtlige av disse skuddene ble funnet der de skulle være og innenfor det tillatte maksavviket på 3 mm. Nesten samtlige skudd ble funnet med mindre enn 1 mm avvik. Skytterkontoret gjennomførte denne kontrollen sammen med eierne av skivene, Forsvarsmateriell (FMA). Det foreligger dermed ingen tvil om at skivene har anvist skuddene som ble sjekket korrekt.

Ved eventuelle tilsvarende tilfeller under neste års LS på Elverum vil DFS invitere med inntil 3 representanter fra publikum og/eller deltakerne for å bistå med å kontrollere utvalgte skudd med avvik. 

Hva er da årsaken?

Dette betyr at det er enten ammunisjon eller våpen, eller kanskje en kombinasjon som er årsaken. Dette skjer i nesten alle tilfeller med våre yngste skyttere i klasse rekrutt. Denne klassen har kun mulighet å skyte med kaliber .22. På bakgrunn av dette ønsker Skytterkontoret å finne mulige årsaker til disse uforklarlige skuddene.

I den sammenheng ønsker vi tilbakemelding fra skyttere som opplevde å få skudd med uforklarlig store avvik under årets Landsskytterstevne og spesielt i finfelten. Vi er kun ute etter skyttere som har skutt med kaliber 22, og i hovedsak kun de som opplever dette på det første skuddet.

Målet er å kunne avdekke eventuelle fellestrekk ved våpen/ammunisjon. På denne måten kan vi forhåpentligvis finne årsaken og dermed gjøre evt. tiltak.

Fyll ut dette skjemaet

Hvis du har opplevd dette eller kjenner til noen som opplevde dette i år, eller tidligere år, ber vi om at skjemaet under fylles ut og sendes til Skytterkontoret på mail.

Vi håper at flest mulig av de som opplevde dette kan sende inn svar. På den måten er sannsynligheten for å finne ut av dette større.

Spørsmål:

 1. Navn på skytter?
 2. Skytter ID?
 3. Klasse?
 4. På hvilket LS skjedde dette?
 5. Tidspunkt på dagen for opprop?
 6. Hvor mange hold/serier er det avvik på førsteskuddet?
 7. Hvor sitter skuddene?
 8. Hvilken type våpen ble benyttet (modell, løpslengde osv.)?
 9. Ca hvor mange skudd har løpet gått (om det er statistikk på det)?
 10. Ammunisjonstype og lot nr på ammo benyttet på LS?
 11. Benyttes det jevnlig andre typer ammunisjon i våpenet?
 12. Tidspunkt for når våpenet sist ble pusset før LS?
 13. Hvor mange skudd har våpenet gått etter puss og fram til feltskytingen på LS?
 14. Beskriv kort hvordan våpenet er pusset.
 15. Er det tidligere registrert avvik ved førsteskudd. I så fall hvor hyppig?
 16. Våpennummer?
 17. Når er våpenet kjøpt?
 18. Skjer dette kun når det er 6 patroner i våpenet (1 skudd i kammer pluss 5 i magasin)?
 19. Hvilken type magasin benyttes? Originalt/uoriginalt?
 20. Hvor har skytteren venstre hånds grep når han/hun skyter? Holder skytteren rett over magasinet?

 

Svarene sendes på mail til utdanningsavdelingen på Skytterkontoret senest 1.september 2019.