Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Varier feltopplegget!

Her får du gode tips til hvordan du gjøre feltskytingen mer spennende og variert.

Det er mange elementer å ta hensyn til når man skal lage et opplegg for konkurranser i feltskyting. Mens noe foretrekker tradisjonelle konkurranser, ønsker andre seg større variasjoner. Videre skal opplegget være motiverende både for den erfarne skytteren og den uerfarne.  

Ingen fasit

Det finnes ingen fasit for hvordan man skal komponere feltløyper, men generelt bør man være bevisst på at det ikke blir for vanskelig. Det er bedre med mange med fullt hus, enn at de minst erfarne skal kjenne på håpløshet og ingen mestring. De beste skilles uansett på innertreff, og selv om opplegget er ikke er veldig vanskelig er det alltid tilfredsstillende med mange treff og fullt hus 

Egenproduserte figurer

I dag benytter de fleste arrangører standard godkjente figurer i DFS. Det minnes i denne sammenheng om muligheten til å benytte egenproduserte figurer, som vil bidra til mer variasjon for de som konkurrerer mest. Det er her viktig at egenkomponerte figurer skal bidra til større variasjon, og ikke til å øke vanskeligheten, heller det motsatte. Det bør heller ikke være slik at hele konkurransen består av slike hold, men at ett av holdene er en «utradisjonell variant» er innenfor. I mesterskap som samlagsstevner og landsdelsstevner skal det kun benyttes godkjente figurer i DFS. 

Bruk fantasien

Med egenkomponerte figurer tenker de fleste at man skal lage en ny og egen figur. Variasjon kan også skapes ved å sette en figur på høykant eller opp - ned. I tillegg kan det settes to figurer inntil hverandre, der det skal skytes tre skudd i hver. Her er det bare å bruke fantasien, men husk at hensikten er å skape variasjon, og ikke at resultatene skal bli tilfeldige. 

Variasjon skapes også gjennom å variere skytetiden, men husk da at om tiden reduseres bør figurstørrelsen økes tilsvarende. Et eksempel på dette kan være å benytte en passende grovfeltfigur i finfelt, og sette skytetiden til 75 sekunder. 

For feltarrangører minnes om: