Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vatring av forsiktet - nødvendig?

Foto: Norsk Skyttertidende

Vatring av forsiktet er vanlig for feltskyttere. Men hvorfor gjør vi det?

Mange skyttere er nøye med å rette opp forsiktet før feltsesongen starter, men hvor viktig er det egentlig?  

Mange skyttere er veldig opptatt av at forsiktet monteres slik at det står rett opp. Teorien er at hvis det står på skrå så flytter treffpunktet seg til den siden forsiktet heller, stadig lenger ut etter hvert som avstanden økes. Dette er nok mer en teori som har versert, og som har lite med forankring i fakta. 

Matematisk bevis

Om forsiktet står litt på skrå gir det ingen praktisk treffpunktendring i side med variable avstander. Så lenge våpenet holdes rett vil også diopteret flyttes loddrett opp/ned når det korrigeres for forskjellige avstander, og slik sett ikke påvirke treffpunktet i side i en slik grad at det har praktisk betydning. Norgesmester i felt, Hans Bakken har gjort en matematisk beskrivelse av dette. 

Merk at det fortsatt er et poeng at forsiktet står mest mulig rett, men det er hovedsakelig for å kunne ha nok justeringsmuligheter til begge sider for å korrigere for eventuell vind.

Kanting - den egentlige "synderen"

Det aller viktigste i feltskyting er at skytteren holder våpenet rett uten å kante det til siden. Skakkes våpenet til en av sidene flyttes treffpunktet til den siden våpenet kantes. Forutsatt 0-stilling på 200 eller 300 meter så skal det svært lite til før dette er merkbart på lange avstander. 

Skyttere som kanter flytter treffpunktet progressivt med økende avstand, og for skyttere som kanter merkbart flytter gjerne treffpunktet mer enn 30 cm til siden når avstanden økes fra 200 til 600m. Dette kan best sjekkes gjennom å teste innskytingen på økende avstander, men ikke alle har slike muligheter.

Hvordan kontrollere om du kanter?

Et alternativ er å la en skytterkollega visuelt kontrollere at våpenet holdes rett, eventuelt korrigere til det holdes rett. Er du alene kan dette også sjekkes ved å skyte mot en stor skive på 100 meter. Det skytes to serier, den ene med siktet innstilt på 100 meter, og så en serie med siktet på 600 meter. Middeltreffpunktet for hver av disse to seriene skal stå loddrett over hverandre, hvis ikke indikerer dette kanting.  

 

Her kan du se hvordan Hans Bakken har regnet ut at skjevt forsikte ikke er så farlig som du tror:

Klikk her.