Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hjemmebane-stevner

Foto: Norsk Skyttertidende

Vi oppfordrer til å arrangere åpne hjemmebanestevner for deltakere fra flere lag.

Dato: 18. des 2020

Pga Covid-19-situasjonen har Norges Skytterstyre bestemt at all innendørs skyteaktivitet kun skal skje på lagsplan til i første omgang 31. januar. Feltstevner kan arrangeres på samlagsnivå.

Situasjonen vi nå er inne i tærer på motivasjonen hos både tillitsvalgte, instruktører og skyttere.  

Vi ønsker derfor å komme med råd til hvordan man relativt enkelt kan gjennomføre åpne stevner med deltakere fra ulike skytterlag innenfor de gjeldende koronabestemmelsene. NB! Fra medio januar blir det mulig å arrangere hjemmebaneskytinger med "vanlig" premiering. Mer info kommer så snart løsningen er klar.

Generelt om smittevern:

Alle stevner må følge DFS sine koronavettregler evt. de kommunale bestemmelsene om disse er strengere.

I forhold til de nasjonale smittevernreglene kan et åpent hjemmebanestevne pr. dags dato gjennomføres for alle klasser. Vi er imidlertid kjent med at det i flere kommuner kun er mulig å gjennomføre slik aktivitet for ungdom. Vi oppfordrer til at man i disse kommuner gjennomfører ungdomsstevner etter malen under.

Åpne stevner - slik gjør dere det:

Det er tillatt å arrangere åpne stevner som hjemmebaneskyting ref. DFS koronavettregler pkt 1.5.1.

Dette kan gjøres på følgende måte:

  1. Inviter de lagene dere ønsker å ha med - evt. la stevnet være åpent for alle som ønsker å delta. 

  2. Alle gjennomfører skyting på egen bane og laster opp resultater i Mitt DFS med et stevnenavn som gjør at man skjønner det er samme stevne. Dette kan være «Langfjorden Hjemmebanecup – «skytterlagsnavn». Bestem et tidsrom for stevnet og en frist for å laste opp resultatene.

  3. Pass på at alle deltakerlag benytter samme samme "Øvelse" og "Stevnebeskrivelse" i oppsett av stevnene i Mitt DFS.

  4. Alle skyttere melder seg på til det stevnet deres skytterlag har opprettet i Mitt DFS.

  5. Når hvert enkelt lag har lagt inn sine resultater sender de arrangørlaget stevnenummeret for sitt stevne. Dette finner man i stevneoversikten i VK. skytterlag (se bildet).

  6. Arrangørlaget lager resultatliste for det åpne stevnet ved å gå til https://www.dfs.no/aktuelt-na/norgestoppen/. Lim inn alle stevnenummrene i boksen «Stevnenummer». Skill de ulike stevnenumrene ved å bruke tegnet «;».

  7. Velg øvelse «Innendørs Hoved» eller Innendørs finale» avhengig av hva du ønsker.

  8. Kopier URL-en til siden etter at dere har puttet inn stevnenummer og riktig øvelse. På den måten har dere en nettadresse rett til resultatene fra stevnet.

  9. Hvis dere ønsker å eksportere resultatene kan dette gjøres ved å kopiere hver enkelt klasses resultatliste over i et Excel-ark.

 

Stevner er en viktig motivsajonsfaktor for skyttere. NB: bilder er tatt før korona-tiden. Foto: Norsk Skyttertidende.