Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bruk hørselvern

Det er påbudt med hørselvern under skyting

Ca 15% av Norges befolkning har redusert hørsel. Vil du bli en av dem?

Påbudt

Bruk av hørselvern er påbudt for alle som oppholder seg på standplass. Stevnearrangør er ansvarlig for at hørselvern i en eller annen form er tilgjengelig på standplass. Ref Skytterboka pkt 8.125.

I praksis vil dette si at det er krav til skyttere i DFS om bruk av hørselvern under skyting. Det samme gjelder for arrangør og andre som oppholder seg på standplass. Noen steder kan det også være lurt med hørselvern utenfor standplass.

Ørepropper og øreklokker

Ørepropper defineres som godkjent hørselvern i DFS, men anbefales ikke brukt alene. Ørepropper i kombinasjon med øreklokker anbefales derimot for alle som oppholder seg på standplass.

Én smell er nok

Hørselskader er permanente og kan ikke repareres eller behandles. Det kan være nok med ett høyt smell for at du kan få varige hørselskader. Derfor er det viktig at man er bevisste på bruk av hørselvern både på og utenfor standplass. 

sammen har vi et ansvar for at de som er nye på skytebanen, spesielt de yngste, får god informasjon og opplæring i bruk av hørselvern. Gode rutiner for dette må på plass allerede fra første dag. 

Ingen tåler høy lyd bedre enn andre!

Anbefalinger:

  • Gode eller dobbelt hørselvern hjelper.
  • Bruk av for dårlige hørselvern over tid kan gi støyskade. Sjekk derfor om de du har er gode nok.
  • I mange standplasslederbuer er det behov for hørselvern. Her kan dere enten gjøre støydempende tiltak eller benytte hørselvern også inne i bua. 
  • De yngste (alle) må vite gjennom opplæring/informasjon hvorfor og hvor viktig det er å ikke glippe med hørselvern!