Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Førstehjelp

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig ved alle DFS-aktiviteter.

Dette sier Skytterboka:

Skytterboka pkt. 8.107 beskriver regelverket for sanitet i DFS. Det er i hovedtrekk slik:

Det skal være sanitetsutstyr tilgjengelig ved DFS sine aktiviteter. Dette skal plasseres sentralt enten det gjelder felt-, bane- eller 15m skyting. Det er viktig at alle involverte er kjent med hvor materiellet oppbevares. Skytterlagets styre er ansvarlig for å lage regler for varsling og skadestedsledelse. 

Ved større stevner skal lege eller legevakt varsles om arrangementet. Det anbefales videre at hjertestarter er tilgjengelig.

Sentralt plassert på skytebanen skal det være oppslått DFS kriseplan og egen nødplakat med telefonnummer til nødetater, samt koordinater for å angi sted i fbm. tilkalling av utrykningsenheter/ legehelikopter.

Hva kan skje på skytebanen?

Egentlig kan alle typer skader og hendelser skje helt uavhengig av aktivitet og arrangement Erfaringsmessig er det veldig liten sannsynlighet for at det, men i tilfelle uhellet er ute må vi være forberedt.  

På skytebanen er det heldigvis minst sannsynlig med skuddskader, mens skader fra slag med geværløpet kan inntreffe som et uhell.

Andre eksempler kan være: Vanlige sår og slagskader, brannskader som et resultat av kokende vann på kjøkkenet, barn som faller og slår seg og får skrubbsår, illebefinnende, hjertestans, trafikkulykker i fbm. parkering osv.

Fokus på førstehjelp

Mange har i dag et tilbud om- og faste rutiner for kurs i førstehjelp gjennom jobben. Samtidig er det også mange som ikke har det. For skytterlaget er det viktig at flest mulig har best mulig førstehjelpskompetanse om situasjonen skulle oppstå. Derfor vil et enkelt førstehjelpskurs i regi av skytterlaget for lagets medlemmer bidra til kompetanseheving, og ikke minst sikre økt fokus og bevissthet om skytterlagets ansvar.

I tillegg til det faglige kan man samtidig med kurset gå gjennom styrets plan for varsling og skadestedsledelse, samt fysisk vise fram hvor sanitetsmateriellet er lagret og nødplakaten er oppslått. 

Kurs i førstehjelp

Mange skytterlag har i egne rekker personer som jobber innen helseinstitusjoner, og som derigjennom har tilstrekkelig kompetanse om grunnleggende førstehjelp til å holde et internt kurs.

I tillegg finnes det flere institusjoner og foretak som tilbyr førstehjelpskurs, men det har gjerne en kostnad. Skytterlag som har hjertestarter på skytebanen har normalt en avtale om service på denne. Firma som selger og vedlikeholder hjertestarter tilbyr som regel kurs i hjerte-, lungeredning og grunnleggende førstehjelp.