Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hvordan finne riktig tillitsvalgt?

Foto: Norsk Skyttertidende

Fire enkle punkter for en vellykket valgprosess i skytterlaget.

Av Skytterkontoret

Episode 5 av "Ukas Fokus" fra 2019 handler om dette. Se den her.


Tiden er nå inne for at valgkomiteen skal finne nye tillitsvalgte til neste år. Dette er et svært viktig arbeid. Skytterlag drives av frivillige på dugnad. For at dette skal lykkes er vi avhengige av at de som velges som tillitsvalgte er de riktige personene.

Kvinner og ungdom

I langtidsplanen er et av målene at kvinner og ungdom i større grad skal engasjeres som tillitsvalgte. Skytterlagene oppfordres til å gi alle en sjanse som tillitsvalgte!

Fire punkter til en vellykket valgprosess:

 1. Kartlegg hvem som er på valg i år.

 2. Vurder lagets organisasjonstuktur.
  • Hva slags tillitsvalgte trenger vi?
  • En mulig endring kan være årsmøtesak!

 3. Følg opp de nåværende tillitsvalgte.
  • Vil de fortsette? 
  • Husk at det kan være sunt med litt utskiftinger blant de tillitsvalgte. La det derfor ikke gå automatikk i at de som vil fortsette får fortsette i et verv.

 4. Finn egnede kandidater.
  • Om mulig: Sørg for variasjon i alder, kjønn og kvaliteter.
  • Vi oppfordrer alle lag og samlag til å ha kvinnelige tillitsvalgte.
  • Informasjon - hva går vervet ut på?
  • Sørg for en naturlig progresjon i oppgavene de tilltisvalgte får.
  • Velg et fremtidig lederemne inn som styremedlem først.

 Last ned:

Fagartikkel om valg av tillitsvalgte i skytterlag.