Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Instruktørkurs 2

Har du ikke meldt deg på kurs 2 ennå? Gjør det nå!

Dato: 10. jan 2020

DFS utvidet i 2019 tilbudet om skyteinstruktøropplæring med et komprimert viderekomne kurs. Kurset er et oppfølgingskurs som bygger videre på skyteinstruktørkurs 1.  

All informasjon om skyteinstruktørkurs 2. (landsdelsvis)

Kurs 2 landsdelsvis

Kurset arrangeres regionalt med en rullering mellom landsdelene, der det holdes ett eller to kurs årlig. I 2019 ble kurset første gang arrangert for Sørlandet landsdel, mens det i 2020 skal arrangeres to kurs. Innholdet i kurset er spesielt innrettet mot hvordan:

  • utvikle et inkluderende skytterlagsmiljø 
  • tilby skytefaglig og individualisert utvikling fra rekrutt til senior
  • benytte DFS sitt øktarkiv og instruktørbank
  • tilrettelegge og planlegge med fokus på folkesport skytteren
  • evaluere egne instruktørferdigheter til nytte for egen og lagets utvikling

Midt-Norge

Midt Norge landsdel 21. – 23. februar i Skjelstadmark/Størdal. Egen invitasjon sendes til samlagene og alle skytterlag i landsdelen. 

Melg deg på kurset i Midt-Norge her.  

Østlandet

Østlandet landsdel 16. – 18. oktober i Gjøvik. Invitasjon til dette kurset blir lagt ut etter sommerferien. 

Instruktørkurs 2 DFS/HV

Dette er et kurs med lange tradisjoner. Arrangeres 4. - 7. juni på Dombås. Kursinformasjon 

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi deltakerne økt kompetanse til å drive videregående opplæring i lag og samlag. Kurset skal heve instruktørenes skytefaglige kompetanse og evne til å drive variert trening, noe som anses viktig for å redusere frafallet etter skyteskole. Elevene vil under kurset få nyttige tips og trening i å se og rette feil. Videre skal kurset bidra til økt bevissthet om motivasjon og hvordan veilede og kommunisere med skyttere.