Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kompetansesamling for paraskyting

Nå kan du lære mer om skyting for personer med funksjonshemming.

Dato: 13. okt 2020

Vår samarbeidspartner, Norges Skytterforbund, inviterer 30.-31. januar 2021 alle utøvere, ledsagere, klubber og andre ressurspersoner som ønsker å utvikle paratilbudet- og miljøet i NSF til kompetansesamling for para. Denne invitasjonen gjelder også DFS-lag og -medlemmer som ønsker å lære mer om skyting for personer med funksjonsnedsettelser.

Samarbeidsavtale med NSF

DFS og NSF har en samarbeidsavtale hvor det blant annet står at man skal jobbe for å "Integrere skyttere med nedsatt funksjonalitet. Heretter kalt paraskyting (paraskyttere). Skytterlagene oppfordres til å legge til rette for, og invitere paraskyttere i lagets skyteskoler, treninger og konkurranser, evt. arrangere egne aktiviteter for paraskyttere. 

DFS skal søke å tilrettelegge for at nye paraskyttere kan ta del i DFS sine aktiviteter på 15 m, og/eller på 100-200m.

DFS sentralt skal behandle søknader og innvilge dispensasjonssøknader for paraskyttere, etter samråd med NSF, før evt. deltakelse i konkurranser i DFS".

 Les mer om vår samarbeidsavtale med NSF her. 

Info og påmelding