Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kontroll av skytterbekledning

Foto: Norsk Skyttertidende

Skytterstyret har gitt føringer om at det skal gjennomføres kontroll av skytterbekledning i 2020.

Dato: 16. jan 2020

DFS har så langt ikke hatt spesielt fokus på kontroll av skytterbekledning. Formålet med å gjennomføre dette nå er primært å danne seg et bilde av om regelverket blir fulgt. 

Alle forhold knyttet til regelverket vil kunne bli kontrollert, men hovedfokus vil være på følgende to punkter

Hovedfokus på følgende:

Skytterboka pkt. 8.162 Skytejakker underpunkt d. 

"Det er ikke tillatt med noen form for avstiving (spiler, skinner, plater etc.) av tre, plast, metall etc. i jakken."

Skytterboka pkt. 8.164 Bukse underpunkt f. 

"Spesiallagde skytebukser kan maksimalt gå 5 cm over toppen av hoftekammen."

Kontroll

Det planlegges med kontroller under første runde av Frendecup og under Landsskytterstevnet, men det kan også bli gjennomført uanmeldt. Kontrollene vil primært bli blant skyttere i klasse 3 – 5. Skytterbokas hovedregel om at tvil skal gå i favør av skytteren vil bli lagt til grunn for håndteringen, og skyttere som eventuelt stiller med utstyr som er ureglementert blir gitt anledning til å utbedre dette før skyting.  

Etter Landsskytterstevnet vil resultatene fra kontrollene bli evaluert og behovet for eventuell videre oppfølging og tiltak vurdert.