Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Lagets instrukser og vedtekter

Foto: Norsk Skyttertidende

Hvorfor ikke ta en gjennomgang av dette mens vi venter på at aktiviteten kan starte opp igjen?

Dato: 19. mar 2020

Skytterlag flest har egne instrukser og vedtekter. Hvorfor ikke ta en gjennomgang av disse nå mens det ellers er stille med aktiviteter?

Statutter for lagets konkurranser

De fleste lag har et instruksverk for konkurranser, men er dette oppdatert med de siste endringer i klasser og skyteprogram? Særlig konkurranser med respittordninger må jevnlig oppdateres i tråd med endringer i klassestrukturen. Behovet for å ha slike instrukser synes kanskje ikke så viktige om man gjør det likt fra år til år, og man er den samme gjengen som arrangerer.

Det er samtidig en begrensing å ikke ha et oppdatert reglement for både interne og eksterne konkurranser, for det vil være langt lettere å rullere på oppgaver eller overta ansvaret når ting er ajour og vedtektsfestet. 

Arbeidsfordeling blant styrets medlemmer og tillitsvalgte

Det å ha en god og konkret arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer og andre sentrale tillitsvalgte i skytterlaget bidrar til god funksjonalitet og utnyttelse av resursene.

I arbeidsbok for skytterlagsleder, som alle lag har fått tilsendt etter nyttår, står et forslag til arbeidsfordeling. Denne er også publisert på nett  https://www.dfs.no/opplaring/nyheter/2019/har-du-et-nytt-verv Om dette arbeidet ikke er påbegynt kan man lage et utkast som det kan jobbes videre med når muligheten etter hvert byr seg.

En ting er sikkert – det er mye mer interessant, motiverende og forutsigbart når oppgaver er definert og fordelt.

Alle skytterlag har gratis tilgang Teams!

I disse tider når vi i minst mulig grad skal omgås fysisk er det mange muligheter til å kommunisere på digitale plattformer. Blant annet har alle skytterlag gratis tilgang til Teams - en elektronisk kommunikasjons plattform med mulighet for deling av video, dokumenter osv. Dette har man tilgang på gjennom skytterlagsmailen. Vi kommer tilbake med en beskrivelse av hvordan man kan bruke dette. 

Det er slik sett ingen unnskyldning for å ikke holde på. Bruker vi tiden nå til å utvikle det organisatoriske er vi enda bedre rustet når vi etter hvert starter opp igjen med aktiviteter.