Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nytt styre - hva nå?

Her kommer vi med noen enkle tips til det nye skytterlagsstyret.

Dato: 25. nov 2020

De fleste årsmøter er blitt unnagjort de siste ukene og mange har fått nye styrer. Hva gjør man nå? Det kan være mange utskiftninger i ett styre eller bare ett medlem som er nytt.  

Arbeidsbok for skytterlagsleder 

Ett godt hjelpemiddel til styrene er å bruke «arbeidsbok for skytterlagsledere» som lederen får tilsendt hvert år. Der står alle viktige datoer man bør huske på og enkle tips og triks til hvordan å få ting til å fungere.  

Det første styremøtet 

På det første styremøtet bør styret lage en slags arbeidsinstruks for hva som skal gjøres i tiden fremoverhva forventes av leder eller hva forventes av ungdomslederen osv, slik at ingen føler at de gjør for lite, eller jobben til noen andre i styret. 

Vi har tidligere publisert en oversikt over arbeidsoppgavene til de forskjellige vervene. Denne kan styret bruke for å utvikle sine egne arbeidsoppgaver. Den finner du her.

Planlegging 

Lag dere en langtidsplan over hva dere vil jobbe med i tiden fremover hvor dere setter opp punkter dere skal jobbe for i løpet av perioden. Husk at man må sette opp realistiske mål for laget man sitter i styret for. Ikke lag for store mål uten delmål. Da blir det vanskelig å nå disse og motivasjonen og gleden ved å sitte i styret kan dale for medlemmene.  

Små oppgaver - mer motiverende

Husk at dette er ett frivillig verv, og det betyr at det er begrenset med tid. Det er derfor bedre med små og få oppgaver som er mulig å nå enn store og mange. Det er mye mer motiverende å jobbe med frivillighet når du ser at det du gjør, gjør en forskjell enn om du bare jobber med prosjekter som ikke blir fullført.