Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Internkontroll i skytterlaget

Har dere kontroll på alt av lover og regler som gjelder skytterlag?

Dato: 21. jan 2021

Skytterlag som selvstendig virksomhet og anleggseier omfattes ikke av internkontrollforskriften, men laget er likefullt ansvarlig for at driften er iht. gjeldene regler, og kan bli stilt til ansvar for dette. Herunder kan det offentlige kreve å kontrollere anleggene mht. brann og el. sikkerhet.

Kontrolliste for skytterlag

I tillegg til de offentlige krav er skytterlaget ansvarlig fort at DFS sitt eget regelverk blir fulgt. Til hjelp i dette arbeidet har DFS utarbeidet et eget verktøy for internkontroll. Internkontrollverktøyet til DFS er rett og slett en samleliste som skal hjelpe skytterlaget til å være bevisst og følge opp gjeldene krav og pålegg.

Det er tryggere for alle når alt er kontrollert og i orden.  

Kontrollisten finnes her:

www.dfs.no/internkontroll