Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Arranger skyteskole!

De to siste årene har vært utfordrende for alle lag. Denne høsten kan vi endelig starte opp igjen som normalt. Vi oppfordrer derfor alle lag til å gjennomføre skyteskole 1 og 2. På denne måten kan vi gi ungdomsarbeidet i skytterlagene en «pangstart».

Nyheter om skyteskole

Økte satser for skyteskole 1 og 2
Høsten 2021 får alle lag som arrangerer skyteskole 3.500 kr pr arrangement. Det vil si at dere får 3.500 kr for skyteskole 1 og 3.500 kr for skyteskole 2.

Lag som ikke har arrangert skyteskole etter 2012 får i tillegg til dette 4.000 kr ekstra (gjelder kun skyteskole 1).

Du søker om bidrag til dette på dfs.no.

Skyteskole 2
Skyteskole 2 ble opprinnelig lansert januar 2021, men på grunn av pandemien har det de aller fleste steder ikke vært mulig å gjennomføre.

Skyteskole 2 er et oppfølgingskonsept for den ordinære skyteskolen, og den er lagt opp på samme måte, med 5 ulike kvelder. Forskjellen fra skyteskole 1 er at arrangøren for hver kveld kan velge mellom 3 ulike opplegg hentet fra «Treningsveilederen».

Les mer om dette i heftet "Skyteskole 2".

Husk også at både skyteskole 1 og 2 kan arrangeres ikke bare for ungdom, men også for foreldre, foresatte, og andre interesserte i alle aldre! 

Børst støvet av instruktørene
Mange lag vil nok oppleve at det ikke er vanskelig å få ungdommmen tilbake på skytebanen. Utfordringen ligger heller i å få instruktørene som bidro før til å komme tilbake.

Tips til å få instruktørene på banen:

  • Send aktuelle på et av våre instruktørkurs denne høsten. Les mer her: dfs.no/kurs1.
  • Bruk de eldste ungdomsskytterne som instruktører.
  • Gjennomfør et instruktørmøte i skytterlaget hvor alle aktuelle instruktører er med. Sørg for at alle går fra møtet med forståelse for hvordan instruksjonen i deres lag skal foregå og ikke minst:
    en følelse av at deres bidrag til skytterlaget er viktig.

Du finner mer informasjon på www.skyteskole.no