Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sikkerhetskortet 2021 v2

Sikkerhetskortet er oppdatert etter at ny våpenlov og våpenforskrift trådde i kraft 1. juni.

Dato: 28. jun 2021

Bakgrunnnen for at Sikkerhetskortet er oppdatert for andre gang i 2021 er den nye våpenloven med tilhørende våpenforskrift som trådde i kraft 1. juni. 

Krav om sikkerhetsopplæring

Våpenlovgivningen stiller nå krav om at for å kunne erverve våpen første gang må søkeren dokumentere å ha gjennomført sikkerhetsopplæring i regi av godkjent skytterorganisasjon, noe som for oss vil si i regi av DFS. Denne opplæringen består av en teoretisk del (Sikkerhetskortet), og en praktisk del der søkeren må dokumentere å ha deltatt i minst 6 organiserte treninger og/eller konkurranser i regi av DFS. På samme måte må det innhentes forhåndstillatelse fra politiet ved utlån til personer som ikke har våpenkort på et tilsvarende våpen fra før.

Sikkerhetskortet

Den teoretiske delen av DFS sin sikkerhetsopplæring er altså et digitalt kurs som gjennomføres som e-læring. Ved kursets slutt går man automatisk videre til den avsluttende prøven. Innholdet i kurset omfatter generelle og grunnleggende sikkerhetsregler, den enkeltes ansvar for sikkerhet og god våpenkultur, herunder regler for bæring, visitasjonsregler og kommandoenes betydning. I tillegg beskrives gjeldende offentlige regler mht. oppbevaring, transport og utlån, samt hvilke regler som gjelder for å kunne søke om erverv av våpen. Ved bestått avsluttende prøve kan man laste ned kursbeviset (Sikkerhetskortet).

Sikkerhetskortet er en del av DFS sitt tilbud om E-kurs For nye brukere må det opprettes en profil ved første gangs registrering. Kurset inngår i kategorien Sikkerhet og skyteledelse, der Sikkerhetskortet er del 1 i dette kurset.

Midlertidig erverv

Voksne personer som fyller kravene til å ha våpen kan få tillatelse til å erverve våpen som skal brukes av f.eks. ungdommer som på grunn av alder ikke selv kan erverve våpen. Foresatte som søker om erverv av våpen på vegne av barn og ikke har våpenkort på tilsvarende våpen tidligere, må ha medlemskap og dokumentere å ha bestått teoretisk sikkerhetsopplæring (sikkerhetskortet). Den mindreårige som skal bruke våpenet må dokumentere sikkerhetsopplæring, aktivitet og medlemskap i skytterlag. Aktivitet kan eksempelvis være skyteskole med påfølgende organiserte lagstreninger og stevner. Tillatelsen er gyldig i to år, deretter må den overføres til bruker om vedkommende oppfyller aktivitets- og alderskravene, eller fornyes av foresatt slik at det innhentes videreført tillatelse til å oppbevare våpenet.  

Jeg har tatt Sikkerhetskortet tidligere:

Hvis du har en tidligere versjon av Sikkerhetskortet trenger du kun gjennomføre de oppdaterte delene av kurset for å få det nye kortet.

 

Her kan du gjennomføre e-kurset:

www.dfs.no/ekurs (klikk her)

Lag deg bruker og velg kategorien "Sikkerhet og skyteledelse".