Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vedlikehold av lagsvåpen

Lagsvåpnene trenger puss - slik gjør dere det.

Dato: 5. mar 2021

Lagsvåpen som går på rundgang mellom skyttere brukes gjerne 8 – 10 ganger hver uke. Det krever jevnlig puss og vedlikehold for å kunne fungere godt. 

Puss og vedlikehold av lagsvåpen har lett for å bli tilfeldig når ingen kjenner et personlig ansvar for dette. Skytterlag skal ha en fast person med ansvarlig for utlån av lagsvåpen, på samme måte bør det være en eller noen med ansvar for vedlikehold. Ikke at vedkommende skal pusse og vedlikeholde alle våpnene selv, men rett og slett organisere at det skjer med jevne mellomrom. De fleste lagsvåpen er i kaliber .22, noe det blir fokusert mest på i denne artikkelen.

Vanlig puss

Det alminneligste vedlikeholdet er å pusse løp og kammer jevnlig.

Samtidig med løpspussen bør du gjøre dette:

  • Tørke av støv,
  • Tørke av størknet fett, kruttslam og annet rusk og rask som har samlet seg i låskassen og på sluttstykket.
  • Overflaten på sluttstykket smøres avslutningsvis lett.  

Hovedrent en gang i året

En gang i året bør våpenet demonteres for en hovedrengjøring. Dvs. å ta våpenet ut av skjeftet, skru ut magasinadapteret og demontere løpet fra låskassen. Dette slik at alle metalldeler kan rengjøres skikkelig ved at man kommer godt til i kriker og kroker. I tillegg bør avtrekkermekanismen tas ut for rengjøring av blant annet hylsespon og kruttrester. Sluttstykket pusses rent utvendig, særlig rundt støtbunn og utdrager. Sluttstykket kan demonteres for grundigere rengjøring, men det bør gjøres av en kyndig person.

Videre kontrolleres diopterets funksjonalitet, noe som gjøres ved å skru høyde- og sideskruen maksimalt til begge sider uten at «diopteret henger». Diopter kan demonteres for bedre rengjøring. Justeringsskruene i diopteret kan smøres med en liten dråpe olje (olje binder støv, derfor moderate mengder olje).

Husk også at skjefter må vedlikeholdes ved jevnlig påføring av skjefteolje.

Det gir tillit til skytterlaget når man kommer på trening og ser at våpenet er rent, pent og fungerer godt.

 

Mer info om puss og stell av våpen finner du her: 

Brosjyre om puss vedlikehold av våpen