Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Felt på terminlista!

Foto: Norsk Skyttertidende

Det er terminlistetid - ikke glem feltskyting!

Dato: 24. okt 2019

Nå er tiden for å planlegge neste sesong og forankre aktiviteter og gjøremål i terminlisten. I denne artikkelen skal vi spesielt se på feltskytingen og hva som er viktig å planlegge.

Her er noen råd til planarbeidet:   

 • Faste felttreninger
  Tilrettelegging for innskyting og trening er like viktig i feltskyting som for de øvrige aktiviteter i DFS. Sett derfor opp i terminlisten noen felles felttreninger med en rullering mellom hvem som er ansvarlig. Slik kan skytterne samles, og man kommer til et klargjort opplegg. Inviter gjerne med skyttere fra nabolaget også, om de er få eller mangler muligheter.  

 • Fadderordning
  Skal vi rekruttere til feltskytingen må det være et tilbud om opplæring. Dette kan skje helt enkelt ved at man har en mentor eller en fadder som hje
  lper den enkelte i gang med utstyr, innskyting og stevner. Den andre ytterligheten er opplegg med kurs og samlinger i regi av lag/samlag. Det viktigste er at man gir oppfølging til de som er interessert over tid, og ikke bare innledningsvis. Ved stevner bør mentor ha naboskiven til venstre for å kunne observere og gi veiledning. 

 • Interne konkurranser
  Det å ha et tilbud om stevner lokalt er 
  nødvendig for å skape interesse. Her har skytterlag flest mye å gå på med tilrettelegging med interne konkurranser. Skytterlag utfordres i denne sammenheng til å likestille sitt interne tilbud i feltskyting med det som gis i bane- og 15m skyting.  

 • Skap et feltmiljø
  Det er tyngre å drive med en aktivitet når man er få eller alene. Prøv derfor å bygge opp
   et miljø for feltskyting blant lagets skyttere. Er man flere blir det mer interessant, og større muligheter for å lære av hverandre.  

 • Sett av tid kun for felt 
  Feltskytingen konkurrere
  r jevnt over med innendørsskyting om oppslutning. For å unngå dette kan man sette av en periode på 1–2 måneder der man prioriterer feltaktivitetene. Her har samlaget en viktig rolle med å regulere dette internt og på tvers av samlagsgrensene. Skytterlagene bør i denne perioden legge inn sine lokale stevner når det ikke er et tilbud om åpne stevner i nærheten. Ikke legg interne stevner til den aller kaldeste tiden av året, men vent til litt utover våren når været er mer behagelig. 

 • Fremsnakk feltskyting
  Vær positiv og 
  framsnakk feltskyting. Det er i denne sammenheng viktig med en lav vanskelighetsgrad på særlig de interne oppleggene. Lag enkle opplegg slik at flest mulig opplever mestring og ikke det motsatte, noe som lett ødelegger motivasjonen.   

 

Foto: Norsk Skyttertidende