Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feltbidragene

Foto: Norsk Skyttertidende

Visste du at vi har en rekke økonomiske bidragsordninger for feltskyting? Husk frist for innrapportering 1. desember!

Dato: 6. nov 2019

DFS har etablert bidragsordninger som skal støtte opp viktig virksomhet innen feltsektoren. Viktigst er bidrag som utbetales lag/samlag for gjennomført aktivitet. I tillegg er det for tiden bidragsordninger med økonomisk støtte til etablering av permanente anlegg for feltøvelsene.

Følgende bidrag gjelder:

Arrangementsbidrag for grovfeltstevner

Bidrag: 1 500 kr pr stevne.

Bidraget rapporteres årlig av samlaget innen 1. desember. Kravet for bidrag er at konkurransen er på samlagsnivå og høyere og inneholder grovfelt. Dvs. at samlagsstevner, landsdelskretsstevner og åpne stevner o.l. Egne stevner for jegere, HK416 etc. er ikke bidragsberettiget.

 

Bidrag for Stang/felthurtig på LDKS og SM, samt åpne stevner 

Bidrag: 750 kr pr øvelse

Maks 3000 kr i året pr samlag/krets.

 

Bidrag for skifelt og skogsløp med skyting

2 500 kr for LDKS skifelt og skogsløp pr øvelse.
1 500 kr for samlagsstevner og åpne stevner i skifelt og skogsløp pr øvelse.

 

Temadag feltskyting

Bidrag: 1 000 kr + 200 pr deltaker

Rapporteres av det enkelte skytterlag. Bidrag på 200 kr pr deltaker er ekstraordinært for 2019 og 2020.

 

Feltkurs for senior

Bidrag: 3 000 kr pr kurs

Arrangeres i regi av samlag og rapporteres av samlaget. Varighet minimum 4 timer og minimum 5 deltakere

 

Feltsamling for ungdommer

Bidrag: 3 000 kr + 450 kr pr deltaker

Arrangeres i regi av samlag og rapporteres av samlaget. Bidrag på 450 kr pr deltaker er ekstraordinært og gjelder for 2019 og 2020.

 

Bidrag til etablering av permanent feltanlegg

Bidrag: 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 50 000 kr

Bidraget skal stimulere skytterlag til å etablere permanente feltanlegg, fortrinnsvis i tilknytning til lagets bane. Ordningen ble etablert i 2017 og videreføres i 2020. Søknad om bidrag fremmes elektronisk på eget skjema i VK skytterlag. Tilsagn om bidrag og utbetalinger skjer ut fra årlig budsjettsituasjon.

 

Bidrag til etablering av permanent Stang- og/eller felthurtiganlegg

Bidrag: 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 50 000 kr

Bidraget skal stimulere skytterlag til å etablere permanente Stang- og/eller felthurtiganlegg, fortrinnsvis i tilknytning til lagets bane. Ordningen ble etablert i 2017 og videreføres i 2020. Søknad om bidrag fremmes elektronisk på eget skjema i VK skytterlag. Tilsagn om bidrag og utbetalinger skjer ut fra årlig budsjettsituasjon.

 

Bidrag til kjøp av finfeltfronter

Bidrag: 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 2 000 kr

Bidraget skal stimulere skytterlag til å arrangere finfelt på eksisterende baneanlegg. Bidrag utbetales fortløpende når Skytterkontoret har mottatt kopi av faktura. 

 

Kriterier, søknadsrutiner og bidrag finnes i VK. skytterlag og VK. samlag.