Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Innskyting

Foto: Norsk Skyttertidende

Slik kan skytterlaget tilrettelegge for innskyting og trening til felt.

Dato: 5. des 2019

Erfaringer viser at det er vanskeligere å komme i gang om man må gjøre alt selv. Står ting klart eller på andre måter er enkelt er å komme i gang, blir det terskelen lavere for å komme i gang. Det å gjøre ting sammen er også motiverende og gjør gjerne at flere blir med.

Bruk jula til felt-trening!

Den forestående julehelgen er mange steder i landet et egnet tidspunkt å starte klargjøring for feltsesongen. Hvilke muligheter man har rundt omkring varierer, og for de fleste benyttes tilgjengelig terreng inne på skytebaneområdet til innskyting. Husk at går man utover skytebaneinstruksen må opplegget godkjennes midlertidig av Politiet.

Noen tips for klargjøring til innskyting:

 • Samle en dugnadsgjeng og klargjør skiver og stativer til innskyting.
 • Sørg for å måle opp innskytingsavstandene nøyaktig.
 • Prøv å få til innskyting på 100, 200 og 300 m mot runde skiver (gjerne lenger om mulig).
 • Sett ut skiver på andre avstander for trening og kontroll av knepptabell.
 • Lag et eget opplegg for finfeltskyttere på 100 m.
 • Lag sti/vei bort til skivene. Brøyte om mulig.

Trening og innskyting:

 • Gjennomfør noen organiserte treninger med innskyting til felt.
 • Sett opp ansvarlige for felttreningene som kan klargjøre oppleggene.
 • Gjennomfør interne konkurranser (pokalkonkurranser og lagmesterskap).
 • Markedsfør tilbudene godt.
 • Inviter skyttere fra nabolagene til å delta.