Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Innskytingshold i felt

Alle som arrangerer feltstevne anbefales å ha hold for enten innskyting eller pusseskudd. Slik kan dere gjøre det.

For å redusere terskelen for å delta, samt sikre gode opplevelser for deltakerne oppfordres arrangører til å ha innskytingshold evt. egen figur for pusseskudd for kaliber .2 på første hold. 

Innskytingshold - lavere terskel for å delta

For alle som ikke er av de mest dedikerte feltskytterne gir det ekstra trygghet å ha en innskytingsserie før konkurransen begynner. Dette gjør også terskelen mindre for å delta om man ikke er helt sikker på innskytingen. Særlig er innskytingshold gunstig i finfelt for skyttere som kombinerer felt- og 15 meter-skyting med samme våpenet. For skyttere som benytter lagsvåpen er dette enda viktigere. På samlags- og landsdelskretsstevner er det krav om innskytingshold i finfelt. 

Kaldskuddsproblematikk

Det er en kjent utfordring at enkelte kaliber .22 våpen har avvik på første skuddet når det ikke er brukt på noe tid (kaldskudd). Med kaldskudd menes her at det er timer/dager siden det sist ble brukt. Erfaringer fra vinterfelt de siste årene tyder på at kaldskuddavviket kun skjer på første serien, derfor er det viktigst å ha en pusseskuddmulighet før første holdet.

Har man innskytingshold i finfelt har man eliminert mye av kaldskuddproblematikken for de som har avvik på første skuddet med kaliber .22. Man trenger heller ikke ha et eget innskytingshold, hold 1 kan benyttes til begge deler. Hvis man ikke har et innskytingshold kan man alternativt ha en egen figur for pusseskudd/kaldskudd med kaliber .22 for de som ønsker det.

Et pusseskudd må skytes mot sikker bakgrunn, og fortrinnsvis mot én egen skive som skiller seg ut. Hvis det ikke er et eget innskytingshold ser DFS for seg at det bør skytes mot ei skive med gul bakgrunn og en sikteblink som skiller seg ut. Skytterne med kaliber .22 benytter alle den samme skiva.

Kontroll ved pusseskudd

For å kontrollere at ordningen med pusseskudd ikke misbrukes til å skyte i egen skive kan arrangøren ha en kikkert ved standplass for å kontrollere dette. Det presiseres at kikkert ikke er tillatt i feltskyting, og at den kun er forbehold bruk av arrangøren.