Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Utvidet søknadsfrist - bidrag feltanlegg

Foto: Norsk Skyttertidende

Søknadsfrist for tilskudd til etablering av permanente anlegg for feltskyting og Stang/felthurtig utvides med frist ut året.

Dato: 3. apr 2020

Grunnet koronakrisen er flere feltaktiviteter våren 2020 blitt avlyst. Med det som bakgrunn utvides mulighen for å søke om bidrag til etablering av permanente anlegg for felt-, Stang- og felthurtigskyting ut året. Søknader blir behandlet fortløpende. Det er i denne sammenheng viktig at prosjektet helt eller delvis kan fullføres i inneværende år. 

Ordningen er slik at hvert skytterlag etter søknad kan motta 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 50 000 kroner i tilskudd pr anlegg (Stang/felthurtig er ett anlegg). Dugnadsinnsats, gaver, rabatter osv. inngår ikke i grunnlaget for beregning av tilskudd.

Krav til utbetaling av tilskudd fra DFS er at prosjektet er fullført og at Skytterkontoret har mottatt revidert regnskap og Politiets godkjenning av anlegget.

Det minnes også om at utvidelser av anlegg skal skje iht. gjeldende konsesjoner og reguleringsbestemmelser for anlegget, eventuelt at det innhentes nye godkjenninger. 

Tilskudd til kjøp av finfelt frontskiver til bruk på eksisterende anlegg.

Skytterlag kan motta bidrag til kjøp av finfeltfronter til elektroniske skiver. Bidraget er på 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 2000 kr pr. skytterlag. Bidrag utbetales fortløpende når Skytterkontoret har mottatt kopi av faktura for kjøp.

 

Søk her