Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilskudd til feltanlegg

Foto: Norsk Skyttertidende

Ordningen med tilskudd til etablering av permanente anlegg for feltskyting og Stang/felthurtig videreføres.

Dato: 30. jan 2020

Dette er en videreføring av feltåret med en fortsatt satsing på feltaktiviteter. Hvert skytterlag kan etter søknad motta 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 50 000 kroner i tilskudd pr anlegg. Dugnadsinnsats, gaver, rabatter osv. inngår ikke i grunnlaget for beregning av tilskudd.

Etter søknadsfristens utløp vil søkere få tilbakemelding om tilsagn eller ikke. Krav til utbetaling av tilskudd fra DFS er at prosjektet er fullført og at Skytterkontoret har mottatt revidert regnskap og Politiets godkjenning av anlegget.

Tilskudd til kjøp av finfelt frontskiver til bruk på eksisterende anlegg.

Skytterlag kan motta også bidrag til kjøp av finfeltfronter til elektroniske skiver. Bidraget er på 20% av dokumenterte kostnader, maksimalt 2000 kr pr. skytterlag. Bidrag utbetales når Skytterkontoret har mottatt kopi av faktura for kjøp.

Skjema

Søknad om tilskudd fremmes til Skytterkontoret innen 1. april 2020.

Søk her