Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Regelverk for Stang og felthurtig

Felthurtigskyting der to skyttere duellerer mot hverandre gir mye spenning og stor underholdning for publikum og skyttere.

DFS sitt alminnelige regelverk for skytestillinger gjelder også for Stang- og felthurtig.

Om en uke braker det løs med Norgescuper i Stang- og felthurtigskyting. I den anledning informeres om, eller vises til de viktigste regler mht. program, utgangsstillinger, skytestillinger og håndtering av uregelmessigheter.

Program og regelverket for Stang

Skytterboka pkt 11.140

Skuddantallet er ubegrenset.
Det skal skytes flest mulig treff på to ganger 25 sekunder mot figurer på to ukjente avstander. Figurene skal være 1 stk. «Småen» på minimum 125 og maksimum 175 meters avstand, og 1 stk. 1/4-figur på minimum 200 og maksimum 250 meters avstand.
Skytestillingen er fri. Utgangsstillingen er liggende ferdigstilling med kolben i bakken og fullt grep om kolbehalsen, med fullt magasin, geværet ladd og sikret. Sikringen kan oppheves og geværet tas opp i anlegg på ordren «Klar».
For AG3 og HK416, se Skytterboka pkt 6.600 og pkt 7.237.

Program og regelverket for felthurtig

Skytterboka pkt 11.150

Antall skudd i felthurtig er maksimum 6. Det skal være 3 mål, 2 stk «Småen» på maks. 150 m og 1 stk. 1/4 figur på maks. 225 m eller alternativt 1 stk. 1/3 figur på maks. 275 m.
Det skal skytes ett treff mot hver av de tre figurer i fastsatt rekkefølge på kortest mulig tid. Det skytes mot de to figurer på de korteste hold først.
Skytestillingen er fri. Skytteren opphever sikringen og inntar skytestilling på kommando «ild».
Utgangsstillingen er stående «ved fotengevær», våpenet ladet med inntil seks patroner og forskriftsmessig sikret. Utgangsstillingen skal være reglementert militær grunnstilling. Reima kan ikke festes på armen før etter at det er kommandert «ild». Følgende tilleggsregler gjelder for utgangsstillingen:

 • Skytteren stiller seg opp vendt mot skivene.
 • Hælene skal være sammen og på høyde med hverandre.
 • Det skal være ca. en knyttneves avstand mellom innsiden av skotuppene.
 • Fotretningen (senterlinjen mellom føttene) kan maksimalt være 45 grader til side for det første målet.
 • Knærne strake og kroppen oppreist i en rak posisjon.
 • Kroppen svakt hellende framover slik at vekten er midt over fotsålene.
 • Kolben på våpenet plasseres inntil skoen/foten, ikke foran skotuppen.
 • Våpenet skal peke skrått framover.
 • Armen som ikke holder våpenet skal henge naturlig ned, og hånden plasseres inntil hoften/ yttersiden av låret.
 • Skytteren skal stå helt i ro til det kommanderes ILD.

Skyttere som etter at det er kommandert KLAR benytter feil utgangsstilling eller siger i utgangsstillingen/tjuvstarter gis en advarsel. Gjentar dette seg på neste forsøk diskvalifiseres skytteren.
Disse regler gjelder også for klasse AG3 og HK416, se Skytterboka pkt 6.600 og pkt. 7.237.

Når det gjelder skytestillinger i disse øvelsene står det "fri" skytestilling i regelverket. Med det menes at skytteren kan velge mellom reglementerte skytestillinger i liggende, knestående eller stående. Det er kun unntaksvis at skyttere velger å benytte andre skytestillinger enn liggende.

Regelverket for liggende skytestilling

Skytterboka pkt 8.172

 • Geværet skal bare støttes av skytterens armer, hender, skulder (skuldergropen), kinn og skytereim.
 • Geværet og/eller høyre hånd skal ikke berøre reimen bak venstre hånds grep.
 • Venstre arm og hånd skal være synlig hevet over underlaget fra et punkt 5 cm foran albuespissen.
 • Vinkelen mellom underarm og underlag (horisontalplanet) skal være minst 30 grader.
 • Høyre hånd og erme skal være synlig hevet over underlaget fra et punkt 10 cm foran albuespissen.
 • Ferdigstilling: kolben i bakken, fullt grep om kolbehalsen, våenet ladd og forskriftsmessig sikret.

Kravet om 30 graders vinkel i liggende i øvelsene Stang og felthurtig har vært et tema som er drøftet spesielt. Dette med bakgrunn i at skyttere har benyttet for lave skytestillinger. Norges Skytterstyre har i den sammenheng presisert at regelverket for liggende skytestilling skal følges og håndheves. Med det som bakgrunn ble det til Norgescupen i 2016 utarbeidet følgende veiledning til arrangører for håndtering av lave skytestillinger (gjelder fortsatt).

Utvis skjønn!

Det er viktig at det utvises skjønn i vurdering av skytestillinger. Feltstandplasser trenger ikke være i horisontalplanet mot skivene, og særlig når standplass skråner bakover, eller når skivene står lavere i terrenget ,vil det være vanskeligere for skytterne å overholde vinkelkravet. Myke standplasser av snø eller grus vil også kunne påvirke skytestillingen slik at den ser lavere ut enn den egentlig er.