Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bidrag for kurs og samlinger

Det er gode penger å hente for samlag som arrangerer kurs og samlinger

I anledning Feltåret er bidragsordningen for kurs og samlinger i regi av samlagene justert med prioritet til feltaktiviteter.

Samlag kan etter gjeldende kriterier søke om bidrag for gjennomført kurs- og opplæringsvirksomhet. Bidraget skal dekke alminnelige kostander med virksomheten, samt være en motivasjon for å gjennomføre viktige opplæringstiltak. Skytterlag er ikke berettiget denne bidragsordningen.

For å være bidragsberettiget skal det være minimum 5 deltakere på kurset/samlingen, samt at kurset/samlingen har en varighet på minst 4 timer. Rapportering gjøres i "Verktøykasse samlag", der program og deltakerliste vedlegges.

Følgende bidragssatser gjelder: