Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Eksakte avstander for finfelt i Førde

Det er gjennomført kontrollmåling av avstandene i finfelt for LS i Førde

Avstandene i finfelt ble etter montering kontrollmålt med flere forskjellige avstandsmålere, der flere av disse viste individuelle varaiasjoner i avstand. Det ble derfor gjennomført en digital måling, som gir et helt eksakt måleresultat. Resultatet av disse målingene viser at avstandene varierer mellom 101m til 102,5m. Se avstandene for hvert hold.

Med så mange installasjoner montert og plassert er det en omfattende jobb å gjøre anleggsmessige endringer. Derfor er det ikke aktuelt å bringe inn maskinelt utstyr for å endre standplasser eller skivefundamenter, for deretter å eventuelt flytte installasjonene.

For skyttere med kaliber 6,5mm har slike avvik i avstand ingen praktisk betydning. For skyttere med kaliber .22 faller treffpunktet med ca. 1cm fra 100 - 102m.

Generelt er det flere faktorer som påvirker treffpunktet. Flere av finfeltholdene skytes i motbakke, noe som påvirker treffpunktet i høyde. Ballistisk gir dette et litt høyere treffpunkt, men hvor mye avhenger av stigningen. I tillegg kan rekylen når det skytes i motbakke bli litt annerledes, noe som også kan gi endringer i treffpunkt.