Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Fagdag felt

Benytt gjerne en filt eller ei matte på standplass om underlaget er vått eller sølete.

Tilrettelegging lokalt for opplæring, innskyting og konkurranser reduserer terskelen for å bli med.

Innskyting til felt krever forberedelser og klargjøring. Går man sammen om dette er det lettere å komme igang, mindre jobb på den enkelte, ikke minst blir alt hyggeligere og enda bedre tilrettelagt. Å skyte inn og trene til felt sammen med andre er lærerikt, for slik kan man utveksle erfaringer og kunnskap.

En fagdag eller temadag i regi av skytterlaget eller samlaget er i denne sammenheng et godt alternativ. Den bør arrangeres ved inngangen til feltsesongen, men det er samtidig viktig å tilrettelegge for at det blir en best mulig opplevelse for nye feltskyttere og foresatte. Slik sett kan det være fornuftig å vente til dagene blir noe lysere og varmere... 

Dette eksemplet  skal være et lavterskeltilbud der det er lagt opp til utarbeidelse av tabeller og innskyting med instruktør til stede. Dagen avsluttes med en treningskonkurranse. Det er lagt vekt på sosial profil, og at innskyting alternativt kan foregå fra overbygd standplass i tilfelle dårlig vær.

Prøv gjerne noe tilsvarende  - lykke til

 

Last ned et forslag til program her!