Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feltåret - hva skjer videre

Feltåret 2017 er bare starten på en økt satsing på feltdisiplinene i DFS

Feltskytinger er tradisjonsrike og viktige disipliner for DFS. Derfor har organisasjonen det siste året gjort en ekstra satsing på felt for å styrke disse øvelsene, slik at vi oppfyller vårt formål og beholder vår identitet.

Sett over tid har det vært nedgang i oppslutningen om feltskytinger. Dette gjelder i antall stevner som arrangeres, og det totale antall starter i øvelsene. Dette henger naturlig nok sammen, for uten et godt nok stevnetilbud blir det mindre aktivitet. 

Det nærmer seg nå tiden for å planlegge neste års virksomhet. Det er i denne fasen at mye av grunnlaget for økt aktivitet legges, gjennom å få på plass et lokalt stevnetilbud som framkommer i terminlistene. Derfor er dette samtidig en oppfordring til lag og samlag om å jobbe ekstra for å få på plass et godt lokalt stevnetilbudet i feltskytinger. Alle som liker feltskyting må også passe på å motivere for denne typen skyting og framsnakke øvelsene.

En annen viktig faktor for å skape mer aktivitet er å tilby opplæring og innskytingsmuligheter. Feltskyting krever forberedelser, og derfor er det gunstig å samle resurene slik at flere kan utnytte oppleggene som blir tilrettelagt.

Gjennom feltåret 2017 er det ukentlig produsert og lagt ut relevante artikler på www.dfs.no/opplaring. Disse vil fortsatt være tilgjengelig som en del av fagstoff feltskyting. Når neste feltsesong nærmer seg vil det bli produsert og publisert flere relevante artikler på nett. 

Med bakgrunn i den økte satsingen på feltskytinger har DFS også gjort organisatoriske endringer. For å styrke den politiske forankringen for feltskytinger vedtok Skyttetinget 2017 å opprette et sentralt feltutvalg, som skal være et rådgivende utvalg for Norges Skytterstyre.

Vedtaket omfatter ikke bare den sentrale virksomheten. Instruksen vedtatt av Skyttertinget stiller også krav til samlagene om at det skal være et feltutvalg i alle samlag. I skytterlagene bør det være et feltutvalg, og det skal minimum være en feltkontakt.