Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Hva er feltåret 2017?

Feltskyting kan like gjerne arrangeres om sommeren som om vinteren

Feltåret 2017 er en satsing i DFS for å styrke feltdisiplinene.

Hva er feltåret 2017?

Skyttertinget 2016 vedtok Langtidsplan for perioden 2016 - 2020, der feltskyting ble vedtatt som satsingsområde for 2017. Det betyr at det skal satses spesielt på feltskytingene det kommende året for å styrke aktivitetstilbudet og deltakelsen.

Hva kreves for å lykkes?

For å lykkes med feltåret kreves ekstra innsats fra alle ledd i organisasjonen. Aller viktigst er det som skjer i skytterlagene der tre viktige faktorer må være på plass i form av opplæring for nye feltskyttere/fadderløsning, muligheter for innskyting/trening og et konkurransetilbud .

Feltåret kommer blant annet til å fokusere på hvordan skytterlagene kan gi et konkurransetilbud til sine skyttere på en enkel, men samtidig tilfredsstillende måte. Her vil det være fokus på hvordan skytterlagene enklere kan arrangere lagemesterkskap i felt og andre interne konkurranser.

Eget hefte

Skytterkontoret vil primo november ha på plass en kortfattet brosjyre til skytterlagene om feltåret 2017 med tips til hvordan enkelt arrangere interne konkurranser. Målet er å få flere lag til å arrangere feltstevner. Skytterlag som arrangerer etablerte og velfungerende konkurranser viderefører selvsagt dette.