Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feltopplegg LS 2017

Førde skytterstadion er hovedarena for årets Landsskytterstevne

Feltskytingen ved årets Landsskytterstevne gjennomføres på elektroniske skiver etter samme mønster som i 2015 og 2016.

For å gi mest mulig like forhold skytes feltskytingen på Landsskytterstevnet mot kjente avstander. Opplegget bekjentgjøres i god tid på forhånd slik at alle gis like muligheter til forberedelser.

Les mer om feltopplegget.

Skivene monteres ca. 20 juni. Det tas forbehold om mindre justeringer i avstandene etter montering når det kan måles opp eksakt. I likhet med i fjor vil detaljert informasjon om rutiner og gjennomføring av de innledende feltskytingene bli bekjentgjort på forhånd på nett (kommer), i deltakeravisen og som skriftlig informasjon utlevert ved kjøp av skytebok.