Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Felt - en viktig sosial arena

Hvor viktig er egentlig feltskytingen for DFS? Er den viktigere enn vi tror?

Dato: 30. mar 2017

av Skytterkontoret.

Vi snakker ofte om det gode skytterlagsmiljøet og viser til viktige momenter som samhold, fellesskap og trivsel. Kan feltskyting ha en viktig rolle her? Og i så fall hvordan?  

Mye av det gode skytterlagsmiljøet ble før i tiden skapt rundt miljøet i anvisergravene. Her ble det knyttet mange bånd som bidro sterk til å skape godt miljø i skytterlaget. I dagens baneskyting med elektronisk anvisning har vi sannsynligvis mistet mye av dette. «Stevnehverdagen» i banesesongen bærer dessuten preg å være hektisk og oppjaget, og med mål om å skyte flest mulig stevner på kortest mulig tid. Dermed blir muligheten for den gode praten rundt kaffekoppen inne på skytterhuset mindre. 

Det er nettopp her feltskyting kommer inn som en svært viktig sosial arena. De aller fleste feltstevner arrangeres fortsatt på «gamlemåten» og vil med stor sannsynlighet gjøre det også en god stund til. Både blant skyttere i feltløypa og blant anviserne dannes det her uvurderlige bånd som er med på å skape det gode skytterlagsmiljøet. Hvor mange har ikke blitt kjent med en eller flere skyttere i nabosamlaget etter en dag i feltløypa? 

Feltskyting slik det arrangeres i dag er derfor svært viktig for Det frivillige Skyttervesen, ikke bare som sport, men også i et større perspektiv. Den sosiale arenaen feltskyting utgjør bidrar til å nå målene om at skyting skal være en folkesport hvor flest mulig driver en aktivitet de har glede og nytte av. 

Feltskyting er en sosial arena som skaper samhold, fellesskap og godt miljø. Derfor er den utrolig viktig for Det frivillige Skyttervesen også i fremtiden!