Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Enkle feltstevner

Det er mest lærerikt å gå fram å se sine egne skiver

I denne saken skriver vi om hvordan dere arrangere et internt feltstevne som krever lite resurser.

Av Skytterkontoret

Mange opplever det resurskrevende å arrangere feltkonkurranser. Det trenger det ikke å være om man aksepterer enklere løsninger, noe som for skytterlag flest er godt nok for interne konkurranser. Blir det for mye arbeid og krever for mange funksjonærer blir det lettere til at man lar være å arrangere. Det er uheldig, for uten et lokalt tilbud er det vanskelig å opprettholde eller bygge opp aktivitet.

Forslag til lavterskelopplegg i feltskyting

Å rigge til for en feltskyting er normalt det som er mest arbeidskrevende. Her må kapasiteten tilpasses behovet, og normalt holder det med 5 skiver (ett stativ) på hvert hold for et internstevne. Det er også mulig å skyte to serier på en eller to av figurene, noe som reduserer behovet for rigging ytterligere til kun 3 stativer.

Antall funksjonærer kan strengt tatt begrenses til to stk om skytterne går fram til skivene. Det må alltid være en standplassleder, men denne kan være felles for fin- og grovfelt. I tillegg er det greit med en person som tar seg av sekretariatfunksjonene, men i ledig tid kan vedkommende være med fram til skivene for å føre resultater.

Om skytingen foregår på baneområdet er det bedre enn at det ikke arrangeres noe i det hele tatt. Fordelen med å ha det på banen er at her kan man benytte skytterhuset til skifting, varme seg og ha det sosialt.

Tilbud om innskyting

Konkurransedagen bør starte med et tilbud om innskyting. Dette kan gjerne foregå på ett av holdene som benyttes i konkurransen så lenge innskytingstilbudet er åpent for alle.

Se muligheter, gjør det enkelt, gi et tilbud om lokale feltkonkurranser. Planlegg nå, og før opp dato på terminlisten.

 

Lykke til!