Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kaliber .22 og feltskyting

Alle som deltar i finfelt kan benytte kaliber .22

Av utdanningsavdelingen på Skytterkontoret.

Kaliber .22 ammunisjon er en "underlydspatron". Dvs. at den har en V0 (utgangshastighet) på under 340m/sek. Hastigheten på prosjektilet er dermed under det halve sammenliknet med eksempelvis kaliber 6,5 redusert patron. Dette gjør at denne ammunisjonstypen er mer sårbar for vind og variasjoner i avstand.

Her følger noen tips om hvordan håndtere dette:

Avstand

Det er viktig at skivene i finfelt plasseres eksakt på 100m. Er det avik som arrangører ikke kan utbedre, må reell avstand til skivene opplyses til skytterne.

Eksempelvis treffer man ca 2,5 cm for lavt om holdet er 105 m og ca 6 cm under om avstanden økes til 110 m. Utslagene blir motsatt og litt mindre om figurene plasseres tilsvarende for kort.

Vindavdrift

Kaliber .22 ammunisjon blir i likhet med alle andre patroner påvirket av vind. En god tommelfingerregel er å beregne 2,5 cm avdrift pr sekundmeter vind ved skyting på 100 m. Eksempelvis gir dette en avdrift på ca 10 cm ved 4 sekundmeter vind. Dette under forutseting av lik vind vinkelrett på, og i hele kulebanen.

Vind fra siden påvirker også treffpunktet i høyde. Standard rotasjonsretning på Sauer kaliber .22 piper er mot høyre. Med vind fra høyre gir dette et høyere treffpunkt, og motsatt ved vind fra venstre. Erfaringer viser at for hvert 3. knepp i side må det justeres ett i høyde.

Det er ikke alltid at vinden kommer rett fra siden. I de tilfeller den kommer inn på skrå benyttes en omregningsfaktor slik som vist i vindklokken nedenfor.