Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Gjør alt klart til innskyting!

Snø gir muligheter for å lage standplass og kulefang der et ikke er mulig å skyte på barmark

Gode forberedelser i god tid gjør det enklere å klargjøre for innskyting og konkurranser når sesongen starter.

Det er lett å utsette den praktiske klargjøring for feltskyting til like før det skal skje. Når kulda kommer og det blir tele i bakken, gjerne i kombinasjon med en del snø, kan det gi begrensninger i hvor mye arbeid og innsats man legger i klargjøringen. Samtidig gir snø også muligheter for å lage til hold på steder som ikke kan benyttes på bar mark.

Vanligvis er det enklere om man gjør viktige forberedelser før vinteren kommer. Dette gjelder ikke minst for rigging av innskytingshold, men også for klargjøring til planlagte konkurranser.

Tiltak som kan gjøre allerede nå:

  • Måle opp eksakt avstand for innskyting og merk godt.
  • Sette påler i bakken mens det fortsatt er bart og ingen tele. Når skivene skal moteres er det bare å henge opp stativene.
  • Klargjør skivestativer om høsten mens det fortsatt er god temperatur. Dette være seg å lage nye eller reparere de man har. Lagre de tørt og slik at de er enkle å hente.
  • Planlegg innskyting slik at det blir brøytet bort til skivene, eller kjørt opp spor for å gå i.
  • Bestill figurer slik at man har et godt utvalg for innskyting, og til de konkurranser som er planlagt.
  • Skytes det utover det som er regulert av baneinstruks må skyting klareres med grunneiere og godkjennes av Politiet. Varsling kan være påkrevet.
  • Sett opp ansvarlig for felttreninger og konkurranser i terminlisten.