Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Lagmesterskap felt

Moderat vanskelighetsgrad gir flere en opplevelse av mestring

Feltåret har som mål å øke oppslutningen om felt. Dette skal skje blant annet ved at flere skytterlag arrangerer lagmesterskap i feltskyting.

I noen regioner av landet nærmer feltsesongen seg slutten, mens i andre deler er sesongen bare såvidt i gang. Det er uansett ikke for sent eller tidlig å sette lagmesterskap i felt på terminlisten, om det ikke er gjort eller arrangert.

For å skape aktivitet må det være et tilbud om dette. Alle skytterlag bør som et minimum arrangere et lagmesterskap i feltskyting for sine medlemmer. Dette kan gjøres enkelt, det viktigste er at det arrangeres.

I brosjyre "Feltåret 2017" er det gitt noen eksempler på hvordan et lagmesterskap enkelt kan arrangers. Noen stikkord er:

 • Vurder muligheten for å arrangere sammen med et naboskytterlag.
 • Legg til rette for at jegere kan delta. Etter 1. april teller skytingen som treningsskudd til skyteprøven.
 • Skytterlag med gode tradisjoner viderefører dette, men
 • ...det er også greit å gjøre det enkelt. Eksempelvis:
  • Ingen anvisere, gå istedet fram for å se på skivene.
  • Skyte flere serier på samme figur.
  • Det trenger ikke være mange skiver på hvert hold, skyt heller i flere lag om deltakelsen blir større enn forventet.
  • Skytemaskin på/fra standplass.
  • Benytt elektroniske skiver om mulig.

Legg også tilrette for innskyting samme dag som konkurransen arrangeres. Det kan gjerne gjøres på ett eller flere av holdene som benyttes i konkurransen. Særlig viktig er dette for finfeltskyttere som benytter lagsvåpen. Husk også å lage det sosialt, det er viktig for trivselen.