Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sett feltskyting på terminlisten

Feltskyting er variert, utfordrende og gøy

2017 er feltåret! Husk derfor å ta med feltaktiviteter i terminlisten.

Av Skytterkontoret

For å skape aktivitet må det legges til rette for dette, slik er det også med feltskyting. Derfor er det så viktig at det finnes et tilbud til lagets skyttere om feltskytng. Rammefaktorene for dette vil variere fra skytterlag til skytterlag, her handler det mest av alt om å se og utnytte mulighetene.

Noen tips til aktiviteter og tiltak er:

  • Arrangere temadag feltskyting for ungdommer og nybegynnere. Se forslag til opplegg her.
  • Arranger en teorikveld for grovfeltskyttere med utarbeidelse av tabeller etc.
  • Tilrettelegge med innskyting i laget, eller felles med naboskytterlag. Før opp 2 - 3 trening-/innskytingsdager for felt på terminlisten.
  • Arrangere lagmesterskap i felt med sosial profil, gjerne på skytebanen med muligheter for varme, servering og skifting inne.
  • Skap et mer utfyllende felttilbud gjennom samarbeid med nabolag.

Samlaget har ansvar for at det blir et tilfredsstillende konkurransetilbud i regionen. Samlag og nabosamlag oppfordres til å samarbeide om regionsvise cuper, som gjør at skytterne får et reelt tilbud innen rimelig reiseavstand.