Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Praktisk info om LS-felten

Skyttere er selv ansvarlige for å skaffe seg informasjon om feltskytingene på forhånd. Det gis ingen muntlig orientering før skytingen starter.

Forhåndsinformasjon til skyttere

Skytterne finner informasjon om gjennomføring av feltskytingene på DFS sine nettsider og arrangørens nettsider. I tillegg vil det være relevant informasjon i deltakeravisen, samt at det i skyteboka vil være vedlagt en skriftlig orientering. Her finnes det meste av relevant informasjon som skal være kjent for skytterne før feltskytingen gjennomføres.

Info til skytterne:

Finfelt
Grovfelt

Skyteboka

Å løse inn skyteboka er det samme som å betale premieinnskuddet og bekrefte deltakelse/frammøte. Dette skjer på Førde skytterstadion. Dette må alle som deltar på Landsskytterstevnet gjøre før sin første skyting. Skytterne mottar her et strekkodekort som benyttes til registrering ved alle skytinger.

Opprop

Opprop er en registrering der skytterne settes opp i lag iht. tildelt oppropstid. Dette slik at de kommer samlet til første skyteområde.

Opprop for grovfelt er i Førde sentrum ved parkeringsplass mellom Biltema og Sparkjøp/Plantasjen. Etter opprop transporteres 2 og 2 lag med buss til Vasslia skytefelt. Det er beregnet 30 minutter fra opprop til avlasting buss. Etter avstigning buss er det ca. 450 meter i stigende terreng til skyteområde 1. Det er her beregnet 30 minutter i gangtid og å "få igjen pusten" før skyting starter. Dvs. at skyttere med opprop eksempelvis kl. 0730 vil starte sin skyting ca. kl.0830.

Opprop for finfelt er på Førde skytterstadion på venstre side av matteltet/arenaen når man kommer inn mot stadion. Avstand fra opprop til første skyteområde er ca. 50m. Feltløypa er relativt flat og går langs vei.

Våpen og utstyrskontroll

Etter opprop gjennomføres umiddelbart kontroll av våpen og utstyr. 

Beskrivelse av et skyteområde

Et skyteområde består av to hold som skytes fra en to-delt standplass. Det skytes med to lag samtidig mot hvert sitt hold. Midt på standplass står det en konteiner. I den fremre delen av denne er det standplasslederbu, mens den bakre delen er utstyrt med TV-skjerm der resultatene vises grafisk live for publikum. Det er lydanlegg som sikrer god lyd for skytterne. Det er avsperringer som sluser skytterne gjennom skytingene, og som på baksiden fungerer som sperringer mot publikumsområdet.  

Kart

Arrangøren har laget et kart som viser hvor ting er plassert under årets LS.
Se egen artikkel i NST