Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tabeller til feltskyting

Ferdige siktebilder i forskjellige størrelser er en måte å bedømme avstanden

Tabeller til hjelp for å skru på avstand og vind, samt for bedømming av ukjente avstander er viktige hjelpemidler for grovfeltskytteren.

Av Skytterkontoret

Knepptabell

En tabell som viser antall meter hvert knepp i høyde utgjør er viktig for å kunne justere seg inn på riktig avstand. For fabrikkammunisjon oppgis dette normalt av leverandørene. For hjemmeladet ammunisjon benyttes gjerne et ballistisk program for å beregne dette. Ved å måle og benytte V0 (utgangshastighet) øker nøyaktigheten i tabellen. Normalt stemmer da knepptabellen greit, men det anbefales uansett å testskyte på forhånd. 

Eksempel på knepptabell:

 

Vindavdrift

Mange skyttere velger å benytte en enkel metode for å beregne avdrift ved vind (Avstanden i 100m x vindhastighet i m/sekund : 2 = knepp).  Det er også mange som har egne tabeller i skytterveska som viser konkret avdrift for forskjellige avstander og vindstyrke. For fabrikkammunisjon er dette normalt oppgitt fra leverandører, men tabell kan også lages i ballistiske program.

Eksempel på tabell for vindavdrift:

 

Avstandsbedømmelse

Det er en tabell for målemetoden det som oftest benyttes til avstandsbedømmelse. Mange kombinerer denne med bruk av sammenliningsmetoden. Snittet av det man da kommer fram til er bedømt avstand.

Last ned tabell for:

Eksempel på tabell for målemetoden: