Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vær felt-fadder

Feltskyting under veiledning av en fadder gir god læringskurve og man unngår de store feilene.

Dette er en oppfordring til erfarne feltskyttere om å være fadder for en nybegynner!

Dato: 23. feb 2017

Av Skytterkontoret

Uerfarne grovfeltskyttere som deltar på egenhånd har få muligheter til å lære av sine feil. Derimot er man flere sammen gir dette langt bedre muligheter for læring gjennom å diskutere og dele erfaringer.

Nye feltskyttere har erfaringsmessig best utbytte av å ha en fadder å støtte seg til. Fadder har normalt skiven til venstre, slik at man kan "ha et halvt øye" med eleven underveis i forberedelsene på standplass. Slik kan eleven få veiledning på forhånd og underveis, samt evaluere gjennomføringen i etterkant av hver standplass. Aller viktigst er at veileder kan gi råd på den enkelte standplass, slik at man unngår de store feilene mht. avstandsbedømmelse og korrigering for vind.

Ved skyting mot ukjente avstander bør "eleven" bedømme holdet på egenånd først, før evt. veildere gir sin anbefaling til avstand. Etter skytingen/anvisningen diskuteres grunnen til eventuelle forskjeller, og man prøver å finne fram til årsaker og en "fasit".

Det er viktig å nevne at fadder også kan gjøre feil i sine vurderinger, og slik sett er det hele tiden opp til eleven om man vil følge de rådene man får eller ikke.

Svenska Skyttesportforbundet har laget en kort video om samspillet mellom fadder og elev.

Se filmen her.

Skjermdump fra filmen: