Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Finfelt og avstand

Riktig avstand til skivene er avgjørende for alle som skyter med kaliber .22 i finfelt

Kaliber .22 i finfelt krever stor nøyaktighet av arrangør ved plassering av figurer.

Alle som skyter med kaliber .22 er prisgitt at arrangør har plassert skivene på tilnærmet eksakt 100 m avstand. Eksempelvis treffer man ca 2,5 cm for lavt om holdet er 105 m og ca 6 cm under om avstanden økes til 110 m. Utslagene blir motsatt og noe mindre om figurene plasseres tilsvarende for kort.

Figurer i finfelt er i utgangspunktet små, og bare mindre avvik i avstander vil altså gi vesentlige utsalg på treffpunktet. Hvis det viser seg umulig å plassere figurene på helt eksakt avstand skal arrangøren informere om nøyaktig avstand.

Når vi er inne på feltskyting er det også grunn til å poengtere viktigheten av at figurene står vinkelrett på skyteretningen/parallelt med standplass, slik at det blir lik avstand for alle uavhengig av hvor man ligger på standplass.  

DFS utviklet våren 2011 en feltarrangørveildning. Denne kan bestilles fra DFS nettbutikk, eller lastes ned som PDF.

Nettbutikk, hefte feltarrangørveiledning

Hefte feltarrangørveildening