Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

La tvilen komme skytteren til gode

Anvisning i feltskyting kan være utfordrende. La alltid tvilen komme skytteren til gode!

Det kan være utfordrende å være anviser på feltskyting. Ofte skyter skytterne så tett at det er vanskelig å skille skuddene fra hverandre.

Det oppfordres i denne sammenheng om at arrangører tar en gjennomgang av regler og rutiner med anvisere og standplassledere før stevnestart, samt at man klistrer fangskivene slik at det er enklere å finne manglende treff. Skyttere oppfordres tilsvarende om å vise toleranse og akseptere den jobben anvisere prøver å gjøre etter beste evne.

Tvilen skal komme skytteren til gode ved følgende tilfeller:

  • Om treffet tangerer figuren eller delelinjen til innertreffet.
  • Om det mangler skudd i en ellers tett skutt samling.
    • Her er regelen som følger: Om skytteren bekrefter å ha skutt seks skudd, og det ikke er for mange treff i noen av de øvrige skiver, skal skytteren få det manglende treff tilsvarende beste treff registrert i figuren.

 

Vi ønsker alle anvisere lykke til med kommende feltstevner.

Bildet viser en tett serie hvor det 6/6. (Takk til Alvdal skytterlag for bilde.)