Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Protestrutiner i feltskyting

Feltsesongen er nå i gang enkelte steder i landet

Her finner du protestrutinene i feltskyting.

I feltskyting har skyttere anledning til å protestere på dømming/anvisning av sin skive. En slik protest må framsettes umiddelbart, da skiver normalt klistres fortløpende for å få en mest mulig effektiv stevnegjennomføring.

Protester framsettes til standplassleder, som umiddelbart melder dette til anvisersjef med henvisning til hvilken skive det gjelder. Anvisningen stoppes umiddelbart. Anvisersjef og anviser går tilbake til den gjeldende skive og dømmer denne grundig på nytt. Den avgjørelse som nå fattes er endelig og kan ikke overprøves.

Det minnes om at tvil alltid skal komme skytteren til gode ved dømming av skiver. Dette gjelder for om treffet tangerer figuren eller delelinjen til innertreffet, og ikke minst om det mangler treff i en forøvrig tett skutt serie. At det kan sitte to treff i samme kulehullet er ikke uvanlig. Her er regelen at om skytteren bekrefter å ha skudd seks skudd, og det ikke er for mange treff i noen av de øvrige skiver, skal skytteren få det manglende treff tilsvarende beste treff registrert i figuren.

Det kan selvsagt være vanskelig å akseptere at protester ikke tas til følge. Dette selv om anvisersjef melder at det er registrert skudd utenfor figuren. "Episoder" er heller ingen god opplevelse for arrangører som normalt må mobilisere store mannskapsstyrker med varierende erfaring for å kunne gjennomføre et feltstevne. Det oppfordres i denne sammenheng om at arrangører tar en gjennomgang av regler og rutiner med anvisere og standplassledere før stevnestart, samt at man klistrer fangskivene slik at det er enklere å finne manglende treff. Skyttere oppfordres tilsvarende om å vise toleranse og akseptere den jobben anvisere prøver å gjøre etter beste evne.