Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Avstandsbedømmelse

Å vite størrelsen på figurene er avgjørende for å bedømme avstand med målemetoden

Slik beregner du avstanden.

Metoden der man ser gjennom siktet og bedømmer figurens dekningsbredde i hullkornet kalles målemetoden. Feltskyttere flest benytter primært denne metoden til avstandsbedømmelse. For å beherske metoden kreves jevnlig trening, men metoden vil uansett være nyttig også for den uerfarne feltskytter, selv om feilmarginene nok vil være noe større i starten. Det er en forutsetning at man vet størrelsen på figuren, og har med seg en tabell på standplass som kan brukes der og da.

Tabellen er bygget opp i Excel. Ved å legge inn hullkornstørrelse og sikteavstand (øye til hullkorn) justeres automatisk tabellen til disse inngangsverdier. Ta deretter utskrift av tabellen, og laminer den gjerne slik at den tåler å bli brukt ute i all slags vær. Deretter legges den i patronveska som benyttes i feltskyting. Når man så kommer på trening eller i konkurranser bedømmes først figurens totale dekningsbredde i hullkornet. Deretter går man inn i tabellen og leser av bedømt avstand. Lykke til!  

Excel - Tabell for avstandsberegning

Alternativ avstandstabell  (Excel)
I denne tabellen er tørrelsen på figuren angitt i cm i de røde feltene på topp og bunn. Antall ganger i siktet i de gule vertikale feltene. Dette krever at man i tillegg har en egen tabell hvor alle figurer er angitt med med mål(bredde/høyde).